Privacy Reglement

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Praktijk Couch Talk een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die Praktijk Couch Talk, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Praktijk Couch Talk spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • er zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 • Uw therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming tenzij dit wettelijk anders is bepaald.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat onze administrateur een factuur kan opstellen.

 • Als het wenselijk is dat er om andere redenen gebruik gemaakt wordt van uw gegevens, dan zal u hier eerst over geïnformeeerd worden en er zal gevraagd worden om uw expliciete, schriftelijke toestemming.

  Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

  Uw privacy op uw nota
  Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens, zoals verplicht door de belastingdienst:

 • 1. Uw naam
 • 2. Uw volledige adres
 • 3. de datum van de begeleiding
 • 4. een korte beschrijving van de begeleiding, zoals integratieve counseling
 • 5. de kosten van het consult.

 • Bij aanvang van de begeleiding krijgt u een wachtwoord, waarmee de factuur bescherm zal worden. Op deze manier blijft uw privacy gewaarborgd.