Aanmelden

Allereerst zal er een intakegesprek plaats vinden. Hierin maken we kennis met elkaar. De vragen die hierbij centraal staan zijn: waar heeft u last van en wat zou u willen bereiken?

Na de intake vindt er overleg met de opleiding plaats of begeleiding door middel van integratieve counseling passend is voor uw hulpvraag. Wanneer dit het geval is, bespreken we samen het begeleidingsplan.

Als u akkoord gaat met het begeleidingsvoorstel, kan uw begeleiding starten.

De begeleiding vindt plaats onder supervisie van Academie Vesta te Overasselt.Contact