Integratieve counseling

Wat is de integratieve benadering
De integratieve benadering gaat uit van de mens als geheel. De mens als geheel bestaat uit fysiek, cognitief, sociaal- emotioneel en existentieel. Dit zijn 4 aspecten van de mens die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden en van waaruit u uniek contact maakt met u omgeving.

Wat is integratieve counseling
Counseling is een kortdurende en oplossingsgerichte manier van begeleiding. Waarin u uw denken en uw gedrag onderzoekt.

In de counsel gesprekken werkt u stap voor stap naar uw oplossing toe, voor de moeilijkheid die u op dit moment in uw leven ervaart. In het laatste gesprek gaat u uw ontwikkeling evalueren. Hierbij staat u stil hoe u hieraan verder vorm wilt geven in uw dagelijks leven.

U bent uniek daarom wordt integratieve counseling op maat gegeven. Het begeleidingstraject bestaat uit tien gesprekken van een uur en vinden meestal 1 keer per week plaats.

Om u begeleiding op maat te kunnen bieden werkt Couch Talk vanuit begeleidingsvormen die zijn ontwikkeld door psychiaters en psychologen. Dit zijn onder andere: Cognitieve gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), inzicht gevende therapie (psycho-educatie) en een interactiemodel waarmee zichtbaar wordt hoe mensen met elkaar communiceren.

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.Wanneer integratieve counseling?

Sociaal

Het moeilijk vindt om sociale contacten aan te gaan
en/of te maken en/of te onderhouden.

Faalangst

Last heeft van faalangst.

Gepest

Gepest wordt en daar moeite mee heeft.

Stop

Moeilijk nee kunt zeggen.

Keuzes

Moeite heeft met het maken van keuzes.

Rouwen

Moeite heeft met een recentelijk geleden verlies.

Slaap

Last heeft van slaapproblemen.

Stress

Last heeft van aanhoudende stress.

Er zijn natuurlijk nog andere voorbeelden te noemen waarbij u ondersteuning zou willen.
Twijfelt u of uw moeilijkheid bij integratieve counseling past? Neem dan contact op met de praktijk.